Zasúťažte si

Tunel Okruhliak razíme už v oboch rúrach

Raziace práce v tuneli Okruhliak napredujú. Národná diaľničná spoločnosť zahájila razenie 1,8 kilometer dlhého tunela zo západného portálu koncom apríla a aktuálne je v ľavej tunelovej rúre vyrazených viac ako 95 metrov a v pravej tunelovej rúre už takmer 50 metrov. Začiatok razenie tunela z východného portálu sa predpokladá začiatkom septembra, v súčasnosti sa na východnom portáli vykonávajú terénne úpravy s následným zabezpečením svahov a nadzárezová priekopa. Tunel je súčasťou stavby R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Razenie prebieha cyklickým spôsobom počas nepretržitej prevádzky - 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Celkovo je zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov.

Stavebný progres

Na stavbe prešovskej R4 bol zrealizovaný pyrotechnický prieskum, výrub stromov a kríkov, ale aj stiahnutie ornice. Okrem toho sú ukončené práce na vybudovaní prístupových ciest, dočasne premostený potok Sekčov a finalizujú sa práce na preložkách inžinierskych sietí. Okrem toho sa na stavbe vykonáva sanácia podložia, vŕtajú sa vibrostĺpy a zakladajú sa násypy. Stavebné práce začali aj na mostoch, kde sa vŕtajú pilóty a budujú základy mostov. Najbližšie sa budú realizovať práce súvisiace s preložením vodovodov.

O stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 km. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3 683 m. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1 800 m a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere 7 minút, predpokladaná intenzita dopravy by mala byť na úrovni takmer 13-tisíc vozidiel za 24 hodín.

NEOBÍĎTE NAŠU SÚŤAŽ
A PRIHLÁSTE SA DO NEWSLETTERA


© 2021 - 2023 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Ochrana osobných údajov | Vyrobila PROGNESSA