Zasúťažte si

O STAVBE

Stavba roka - Vydumanec

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh tvorí západný obchvat mesta Prešov. Diaľničný úsek je dlhý takmer 8 km, na trase je 18 mostov, dvojrúrový tunel Prešov s dĺžkou cez 2 km, 17 vetiev križovatiek a 6 km protihlukových stien. Súčasťou výstavby je aj mimoriadne technicky zložitá križovatka, ktorá nemá na Slovensku obdobu. V križovatke Prešov, západ sa spájajú dve diaľnice a cesty I., II. a III. triedy. Vo vetvách to robí spolu 11,3 km, čo je viac ako je dĺžka celého úseku. Osobným vozidlám skracuje obchvat jazdu o takmer 19 minút.
O stavbe

Dĺžka úseku

8

km

Počet mostov

18

Dlžka tunela

2

km

Otváračka - Zlatý stredník

Po skvelom výsledku projektu - OBCHÁDZAM UŽ PREŠOV sme mali tú česť byť ohodnotený odbornou porotou prestížnej súťaže ZLATÝ STŘEDNÍK, ktorá hodnotí komunikačné projekty v SR a ČR, a ktorá ocenila projekt 1. MIESTOM ako najlepší projekt vo svojom segmente.
O stavbe

GALÉRIA

NEOBÍĎTE NAŠU SÚŤAŽ
A PRIHLÁSTE SA DO NEWSLETTERA


© 2021 - 2023 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Ochrana osobných údajov | Vyrobila PROGNESSA
crossarrow-right