Zasúťažte si

Ťažké mechanizmy pripravujú terén pre tunel Okruhliak

Práce na severnom obchvate Prešova, rýchlostnej ceste R4 s tunelom Okruhliak, pokračujú v plnom prúde. Aktuálne, v území budúceho západného portálu tunela Okruhliak vykonávame terénne úpravy a svahy spevňujeme striekaným betónom, aby sa na jar mohli začať raziace práce. Tunel budeme raziť Novou rakúskou tunelovacou metódou. Vo výstavbe je aj prístupová cesta k tunelu Okruhliak a v závislosti od počasia ešte dokončujeme archeologické prieskumy.

Po ukončení prieskumov budeme pokračovať v zemných prácach a začnú sa vŕtať skúšobné pilóty pre mosty. Druhá etapa severného obchvatu Prešova bude mať celkovú dĺžku 10,2 km. Začína v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever a končí v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I. triedy I/18. Trasa nadväzuje na dokončený úsek I. etapy severného obchvatu Prešova s tunelom Bikoš.

Aké práce už máme za sebou?

Medzi prvými činnosťami, ktoré sa realizovali na stavbe R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak, boli pyrotechnický a archeologický prieskum, odstraňovanie kríkov a drevín a sondáže káblových a potrubných vedení pre plynulý začiatok prekládok inžinierskych sietí. Počas prvotných archeologických prác bolo objavených viacero lokalít s nálezmi predmetov z mladšej doby kamennej až vrcholného stredoveku. Medzi nálezmi bola objavená aj pec z doby bronzovej. Pyrotechnický prieskumu preveril 916 118 metrov štvorcových plochy a medzi nálezmi boli napríklad aj delostrelecké granáty mínometné.

Stavba financovaná aj z Európskych zdrojov

Národná diaľničná spoločnosť predložila v septembri minulého roka Európskej komisii žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Táto žiadosť bola schválená a Slovensko tak získa viac ako 69 miliónov eur z európskych zdrojov na výstavbu R4 Prešov, severný obchvat II. etapa a projektovú dokumentáciu pre úseky R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou SK/PL. V silnej konkurencii viac ako stovky európskych projektov bola pre stavbu prešovskej R4 schválená druhá najvyššia suma, hneď po nemeckom železničnom projekte. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF), výzva na projekty s vojensko-civilným využitím.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa je dlhý 10,2 km. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3 683 m. Súčasťou budovaného úseku bude tiež tunel Okruhliak s dĺžkou 1 800 m a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere 7 minút.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac zaujímavostí zo stavby, sledujte našu stránku www.obchadzamuzpresov.sk  

NEOBÍĎTE NAŠU SÚŤAŽ
A PRIHLÁSTE SA DO NEWSLETTERA


© 2021 - 2023 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Ochrana osobných údajov | Vyrobila PROGNESSA