Zasúťažte si

Špeciál o tuneli Bikoš – prečítajte si o tuneli s jedinečne nízkym prítokom podzemných vôd

Dvojrúrový diaľničný tunel Bikoš, ktorý staviame v rámci úseku R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa, patrí medzi tunely s nízkym prítokom podzemných vôd. Je to špecifická črta tunela na Šariši, ktorý plánujeme motoristom odovzdať do užívania koncom leta tohto roka. „Suchý“ tunel predstavoval veľkú výhodu pri postupe razenia.

Výhody nízkeho prítoku

Tuneloví špecialisti berú do úvahy pri razení tunela viaceré faktory. Jedným z nich je výskyt hornín náchylných na napúčanie. Preto je pri výstavbe tunela veľmi dôležité mať prístupové cesty na čelby suché. Ak je razený tunel sám o sebe „suchý“, znižuje sa tak prácnosť udržiavania prístupových ciest, čo v konečnom dôsledku vedie k efektívnejšej práci tunelových špecialistov a tým pádom aj k lepším výkonom. Pri „suchom tuneli“ je jednoduchšia aj aplikácia striekaného betónu, pretože práve výtoky podzemných vôd v stropnej časti tunela komplikujú aplikáciu tohto betónu.

„Suchosť“ tunela šetrí aj peniaze

Vďaka tomu, že tunel Bikoš má nízky prítok podzemných vôd, sme nemuseli v tuneli realizovať stredový zberač vody. Znížili sa tak náklady na realizáciu drenážneho odvodnenia a bude to mať priaznivý vplyv aj na prevádzkovanie tunela. Okrem nižšej náročnosti čistenia drenážnych rúr (keďže ich je menej) je výhodou aj to, že v telese vozovky nie sú drenážne šachty. Vďaka tomu tu nie je riziko poškodenia krytu okolo šácht, čo takisto šetrí financie na potenciálnu opravu.

Tunel Bikoš v číslach

  • Celková dĺžka ............................................. 1 150 m
  • Navrhovaná rýchlosť .......................... 100 km/h
  • Počet tunelových rúr ........................................... 2
  • Počet priečnych prepojení ................................ 3
  • Počet núdzových zálivov .......... 1 v každej rúre
  • Počet požiarnych výklenkov ............................. 7
  • Počet SOS výklenkov ............................................ 7

NEOBÍĎTE NAŠU SÚŤAŽ
A PRIHLÁSTE SA DO NEWSLETTERA


© 2021 - 2023 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Ochrana osobných údajov | Vyrobila PROGNESSA