Zasúťažte si

Prešovská R4 pokračuje. Začína éra II. etapy

Už o pár dní nastane ruch v prešovských masívoch. Na stavenisko ďalšej etapy R4 nastúpia geodeti, ktorí vytýčia dočasné zábery stavieb, neskôr budú na rade pyrotechnici a archeológovia, ktorí vykonajú odborný prieskum. Medzi prvé práce bude patriť aj výrub drevín, teda vyčistenie staveniska. Národná diaľničná spoločnosť začína s výstavbou R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak.

Po úvodných prácach sa začne realizácia prístupových ciest, zriadenie staveniska a môže sa začať samotná výstavba jednotlivých objektov. Práce na preložkách inžinierskych sietí a budovanie samotných prístupov k portálom tunela budú tiež medzi prvými stavebnými prácami.

V závislosti od počasia budú do konca roka prebiehať aj jednotlivé stavebné práce. Pri mostoch sa začne s realizáciou zakladania, spodnej stavby, v prípade tunela Okruhliak sa zaistia stavebné jamy a pripravíme sa na začatie razenia tunela. Razenie tunela Okruhliak je aj jedným z dôležitých míľnikov tejto stavby. V rámci trasy rýchlostnej cesty začneme s odhumusovaním, realizáciou sanačných opatrení a s budovaním telies násypov.

Už od začiatku výstavby budú na stavbe prítomní mnohí špecialisti a viacero mechanizmov – od bagrov, po buldozéry, valce, nákladné autá, vŕtacie súpravy až po žeriavy. Na stavbe II. etapy prešovského severného obchvatu ich čaká viacero výziev a zaujímavostí – výstavba takmer dvojkilometrového tunela Okruhliak bude z hľadiska geologických pomerov skutočným stavebným orieškom.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

  • líniová dĺžka: 10,2 km
  • 12 mostov
  • tunel Okruhliak (1,8 km)
  • 1 mimoúrovňová križovatka Kapušany
  • ušetrených 10 minút jazdy

NEOBÍĎTE NAŠU SÚŤAŽ
A PRIHLÁSTE SA DO NEWSLETTERA


© 2021 - 2023 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Ochrana osobných údajov | Vyrobila PROGNESSA