Zasúťažte si

Práce na stavenisku prešovskej R4 sa rozbehli

Medzi prvými činnosťami, ktoré sa realizujú na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak, sú pyrotechnický a archeologický prieskum, odstraňovanie kríkov a drevín a sondáže káblových a potrubných vedení pre plynulý začiatok prekládok inžinierskych sietí. Tieto práce sú vykonávané aj v aktuálnom čase, avšak vždy v závislosti od poveternostných podmienok. Národná diaľničná spoločnosť odštartovala výstavbu ďalšej časti prešovského obchvatu na konci septembra tohto roka. Vo výstavbe je už aj prístupová cesta k portálu tunela Okruhliak, po ktorej sa dostanú ťažké mechanizmy, aby po terénnych úpravách mohli začať práce na jeho razení.

Čo ukrýva šarišská zem

Počas prvotných archeologických prác bolo objavených niekoľko lokalít s nálezmi predmetov z mladšej doby kamennej až vrcholného stredoveku, dokonca sme objavili pece z doby bronzovej. V rámci pyrotechnického prieskumu sme skontrolovali 916 118 metrov štvorcových plochy a medzi nálezy sa zaradili aj delostrelecké granáty mínometné. 

Aktuálnou prioritou sú prístupové cesty

Na celej trase budúcej R4 prebieha výrub drevín a kríkov, najviac zalesnenými sú lokality okolo portálov tunela Okruhliak. Zatiaľ bolo potrebné odstrániť 6-tisíc stromov a takmer 50-tisíc metrov štvorcových kríkov. Keďže trasa križuje vodné toky potokov Sekčov, Dzikov, Kapušanského potoka, ale aj železničnú trať, je potrebné vybudovať prístupové komunikácie k portálom tunela.

Po ukončení prieskumov budeme pokračovať v zemných prácach a začnú sa vŕtať skúšobné pilóty pre mosty. Už od začiatku výstavby sú na mieste prítomní mnohí špecialisti a viacero mechanizmov – od bagrov, po buldozéry, valce, nákladné autá, vŕtacie súpravy až po žeriavy.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

  • líniová dĺžka: 10,2 km
  • 12 mostov
  • tunel Okruhliak (1,8 km)
  • 1 mimoúrovňová križovatka Kapušany

NEOBÍĎTE NAŠU SÚŤAŽ
A PRIHLÁSTE SA DO NEWSLETTERA


© 2021 - 2023 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Ochrana osobných údajov | Vyrobila PROGNESSA