Prešovská R4 pokračuje. Začína éra II. etapy

Už o pár dní nastane ruch v prešovských masívoch. Na stavenisko ďalšej etapy R4 nastúpia geodeti, ktorí vytýčia dočasné zábery stavieb, neskôr budú na rade pyrotechnici a archeológovia, ktorí vykonajú odborný prieskum. Medzi prvé práce bude patriť aj výrub drevín, teda vyčistenie staveniska. Národná diaľničná spoločnosť začína s výstavbou R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak.

Po úvodných prácach sa začne realizácia prístupových ciest, zriadenie staveniska a môže sa začať samotná výstavba jednotlivých objektov. Práce na preložkách inžinierskych sietí a budovanie samotných prístupov k portálom tunela budú tiež medzi prvými stavebnými prácami.

V závislosti od počasia budú do konca roka prebiehať aj jednotlivé stavebné práce. Pri mostoch sa začne s realizáciou zakladania, spodnej stavby, v prípade tunela Okruhliak sa zaistia stavebné jamy a pripravíme sa na začatie razenia tunela. Razenie tunela Okruhliak je aj jedným z dôležitých míľnikov tejto stavby. V rámci trasy rýchlostnej cesty začneme s odhumusovaním, realizáciou sanačných opatrení a s budovaním telies násypov.

Už od začiatku výstavby budú na stavbe prítomní mnohí špecialisti a viacero mechanizmov – od bagrov, po buldozéry, valce, nákladné autá, vŕtacie súpravy až po žeriavy. Na stavbe II. etapy prešovského severného obchvatu ich čaká viacero výziev a zaujímavostí – výstavba takmer dvojkilometrového tunela Okruhliak bude z hľadiska geologických pomerov skutočným stavebným orieškom.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Pokračujeme aj v príprave celého ťahu R4

Celý ťah R4 naprieč Slovenskom je dôležitým koridorom európskeho významu Via Carpatia, ktorého zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o 9 úsekov v súhrnnej dĺžke takmer 60 kilometrov. Momentálne sa venujeme aktualizácii štúdie realizovateľnosti úseku R4 od Kapušian až po poľskú hranicu. Tento úsek je mimoriadne dôležitý vzhľadom na to, že je súčasťou TEN-T siete a medzinárodného koridoru Via Carpatia. Cieľom štúdie je nastavenie ekonomicky a technicky optimálneho vedenia rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (Pobaltie – Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán).

Podpísali sme zmluvu na pokračovanie prešovského obchvatu

Národná diaľničná spoločnosť podpísala s víťazným uchádzačom verejného obstarávania zmluvu na výstavbu úseku R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Zhotoviteľom je konzorcium na čele so spoločnosťou Eurovia SK, ktoré uspelo vo verejnej súťaži s cenovou ponukou 337 745 665 eur bez DPH. Stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu a čiastočne z európskeho programu CEF. Zmluvná lehota na dokončenie výstavby je v poslednom kvartáli 2027. Ťah rýchlostnej cesty R4 je súčasťou dopravnej siete Európskej únie TEN-T, koridoru Via Carpatia.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Pokračovanie severného rýchlostného obchvatu Prešova bude mať dĺžku 10,2 kilometra. Súčasťou stavby bude aj tunel Okruhliak s dĺžkou 1,8 kilometra. Na úseku bude postavených aj 12 mostov so súhrnnou dĺžkou približne 1,7 kilometra. Takisto sa tu bude realizovať jedna mimoúrovňová križovatka - Kapušany. Ani na tejto stavbe nebudú chýbať protihlukové steny, celkovo ich tu vybudujeme 6 kusov so súhrnnou dĺžkou takmer 1,5 kilometra.

"Úsek od Veľkého Šariša po Kapušany je mimoriadne dôležitým a podstatným pre celú skladačku ťahu R4. Dnešok je veľmi dobrou správou pre Slovensko," povedal Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. "Máme šancu, že o niekoľko rokov môžeme byť tam, kde chceme byť. Musíme doplniť svoje úseky Via Carpatia, sme to východu Slovenska dlžní," doplnil ho Pavol Lančarič, minister dopravy SR.

Účelom stavby je prepojenie diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R4 Kapušany – Giraltovce. Úsek odľahčí mesto Prešov od dopravy, najmä od tej tranzitnej. Analýzy ukazujú, že úsek R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa odbremení mesto od zhruba 12.500 áut denne v roku spustenia do prevádzky a o 14.000 áut denne v dlhodobom horizonte. Spolu s prvou etapou, ktorú čoskoro spustíme do prevádzky, ušetrí motoristom do 10 minút.

"Výstavba 2. etapy severného obchvatu Prešova je ďalšou výzvou, na realizáciu ktorej je EUROVIA SK spoločne s ďalšími spoločnosťami zo Skupiny VINCI Construction CS a ostatnými členmi združenia dôkladne pripravená a pripravená využiť všetky svoje skúsenosti a kapacity," uviedol Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK.